dochód pasywny

Dochód pasywny – czyli jak zarabiać pieniądze nie pracując

Jeden z najbogatszych ludzi świata Warren Buffett poucza: „Jeśli nie znajdziesz sposobu na zarabianie pieniędzy podczas snu, to będziesz pracować do śmierci”. Dostosowując to powiedzenie do naszej polskiej rzeczywistości należałoby raczej powiedzieć, że bez dobrego pomysłu na pasywne zarabianie nie mamy szans na dostanie życie, szczególnie na emeryturze. Czy każdy może zarabiać pieniądze bez aktywnego udziału? Oczywiście, można się tego nauczyć i dołączyć do grona ludzi czerpiących radość z niezależności finansowej. Czym jest dochód pasywny i jak go osiągnąć?

Dochód pasywny – problem z definicją

Mianem człowieka pasywnego określamy każdego, kto jest bierny, niezaangażowany, nieaktywny, niewykazujący chęci do działania. Pasywnym nazywamy tego, kto nie pracuje.

Dochód pasywny definiowany jest czasem jako dochód z nicnierobienia. Tego odwiecznego marzenia milionów: „nic nie robić, a zarobić” nie powinno się jednak rozumieć dosłownie i utożsamiać z dochodami pasywnymi. Uzyskanie dochodu pasywnego wymaga zaangażowania, stworzenia podwalin pod ów dochód. Aby mieć korzyści finansowe będąc pasywnym najpierw trzeba włożyć nieco pracy lub/i pieniędzy.

W modelu wzorcowym dochód pasywny oznacza systematyczny, ciągły przychód bez choćby minimalnego zaangażowania. W praktyce nieczęsto takie modele się spotyka. Nawet jeśli ktoś wygrał miliony na loterii lub odziedziczył spadek musi podjąć minimalny wysiłek, aby te pieniądze odebrać i umieścić w bezpiecznym miejscu tak, aby pracowały dalej.

Najczęściej spotykane modele pasywnych dochodów polegają na uzyskiwaniu korzyści ze źródeł, które wcześniej zostały przez nas „odkryte”, a ujmując rzecz ekonomicznie zostały najpierw wypracowane i odpowiednio zaprogramowane na przyszłość.

Warto wiedzieć, że pojęcie dochodu pasywnego dotyczy nie tylko sytuacji całkowitej nieaktywności zawodowej – dochody pasywne mogą być dodatkowymi źródłami zarabiania pieniędzy uzupełniającymi przychody z pracy czy działalności gospodarczej.

Bezpieczne źródła dochodów

Zdecydowana większość mieszkańców Polski ma jedno źródło dochodów – są nim zarobki uzyskiwane z pracy lub świadczenia społeczne (emerytury, renty, zasiłki). Posiadanie jednego źródła zarobkowania jest mało komfortowe. Zawsze może się zdarzyć, że stracimy posadę, nie dostaniemy podwyżki a inflacja obniży siłę nabywczą naszej emerytury. Jakim dramatem jest utrata pracy czy odebranie renty możemy stwierdzić rozglądając się wokół lub oglądając TV. Bez dywersyfikacji źródeł dochodów zdani będziemy tylko na to jedno, które może się wyczerpać.

Znalezienie czy raczej stworzenie własnego sposobu na dochód pasywny nie powinno być wynikiem działania impulsowego, emocjonalnego. Nie zachwycajmy się ofertami szybkiego zarobku na kryptowalutach, jeśli się na tym nie znamy. Podchodźmy ostrożnie do informacji o wysokim oprocentowaniu lokat w parabankach – co stało się z milionami ulokowanymi w piramidzie Amber Gold wiemy doskonale.

Każda piramida finansowa jest pułapką – dopóki znajdują się chętni do lokowania pieniędzy, wszystko działa dobrze; gdy zaczną się wypłaty w pewnym momencie piramida runie, bo przecież nie wypracowała żadnych zysków. Takie historie jak Amber Gold zniechęcają do inwestowania i oszczędzania pieniędzy – ludzie boją się powierzać środki inwestorom i tracą potencjalne przychody.

Jak można zarobić nic nie robiąc?

Źródło dochodu pasywnego musi być bezpieczne i w miarę stabilne, wszak chodzi o stały przypływ środków, które służą poprawie jakości naszego życia. Oto kilka propozycji sprawdzonych i bezpiecznych źródeł przychodów:

Papiery dłużne w formie Obligacji Skarbu Państwa

Nabycie obligacji emitowanych przez skarb państwa uznaje się za najbardziej bezpieczną
formę lokowania środków; eminent gwarantuje wykupienie obligacji i wypłatę przypisanego do nich oprocentowania po upływie czasu wskazanego w regulaminie emisji.

Wadą tego sposobu zarobkowania jest długi okres oczekiwania na wypłatę oraz bardzo niskie oprocentowanie. Zaletą jest gwarancja wykupienia udzielana przez państwo. Wprawdzie może się zdarzyć, że państwo zbankrutuje – Polsce przytrafiło się to trzy razy w historii, Niemcom osiem, a Hiszpanom aż trzynaście, ale zasadniczo nasze środki w rękach państwa są bardziej bezpieczne, niż w bankach, które znacznie częściej ogłaszają upadłość.

Papiery wartościowe spółek giełdowych

Granie na giełdzie wymaga aktywności, ale to wcale nie znaczy, że należy tym zajmować się osobiście. Posiadacze wolnych środków mogą zadecydować o zakupie papierów wartościowych i zyskiwać na wypłacie dywidend. Jest to zawsze obarczone ryzykiem straty, ale nie musimy grać agresywnie i spekulować, lecz inwestować w gigantów od lat przynoszących zyski udziałowcom. Na liście polskich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, które od 7 – 10 lat co rok wypłacają dywidendę w wysokości od 3 do nawet ponad 10 procent jest kilkadziesiąt pozycji.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są podobną formą zarobkowania jak inwestycje giełdowe. Obrotem kapitałem zajmują się instytucje finansowe, które zarządzają nim w imieniu akcjonariuszy – udziałowców funduszu. Fundusz zajmować się może inwestycjami w:

  • akcje
  • obligacje
  • rynek pieniężny
  • nieruchomości


Ze względu na lokalizację eminentów mamy do czynienia z funduszami krajowymi, kontynentalnymi lub globalnymi.
Jeśli chodzi o cechy eminentów, to wyróżnia się fundusze branżowe oraz związane z etycznym charakterem eminentów (fundusze etyczne postrzegane są nie tylko przez pryzmat działalności ekonomicznej, ale głównie religijno-ideologicznej).
Uczestnicy funduszu nabywając jednostki uczestnictwa stają się udziałowcami, którzy czerpią dochód z dywidend lub ze sprzedaży jednostek. W imieniu uczestnika wszystkie czynności związane z inwestowaniem wykonują pracownicy funduszu.

Lokaty bankowe

Oszczędzanie na lokatach przynosi stały dopływ gotówki w wysokości określonej w regulaminie lokaty. Obecnie przy bardzo niskich stopach procentowych jest to źródło mało efektywne, choć bardzo bezpieczne – w przypadku bankructwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia odzyskanie pieniędzy z lokaty do maksymalnej wysokości 100 tysięcy euro. Należy pamiętać, że zysk z oprocentowania przed wypłatą pomniejszany jest o tak zwany podatek Belki (19%).

Nieruchomości

Uznawane są za najlepszą lokatę kapitału, a w przypadku wynajmu za najbardziej rentowne źródło dochodu pasywnego. Jak obliczają specjaliści finansowi na wynajmie można zarabiać nawet do 10 % wartości nieruchomości rocznie. Taki zysk oznacza, że po 10 latach inwestycja w nieruchomość amortyzuje się w całości. Dochody z wynajmu nieruchomości zachowają wszelkie cechy pasywności, jeśli zarząd nad nieruchomością właściciel powierzy zarządcy (za odpowiednim wynagrodzeniem) lub gdy okres wynajmu będzie na tyle długi, że nie będzie potrzeby angażowania sił i środków właściciela (remonty, usterki, obsługa wynajmu, podpisywanie kolejnych umów itp.).

Dochody pasywne bez angażowania środków

Aby osiągnąć dochody pasywne nie zawsze trzeba inwestować pieniądze. Zanim jednak staniemy się rentierami, to trzeba włożyć nieco wysiłku w budowę systemu, który kiedyś będzie wytwórnią dochodów. Oto kilka przykładów źródeł dochodu pasywnego, które wymagają początkowego nakładu pracy i nie wymagają środków inwestycyjnych:

Prawa autorskie

Tantiemy z emisji naszych dzieł muzycznych, filmowych czy wznowień książek naszego autorstwa gwarantują dochody na lata. Warunkiem jest stworzenie dzieła ponadczasowego, wybitnego, ponadpokoleniowego przeboju.

Licencje i patenty

Jeśli mamy dobry pomysł na konstrukcję, wzór chemiczny szczepionki, model terapii antyrakowej, to możemy opatentować go, a następnie żyć ze sprzedaży praw do użytkowania.
Można także zarobkować dzięki licencjom niewyłącznym. Będąc właścicielem fotografii czy filmów możemy je udostępniać za opłatą – przykładem są serwisy internetowe ze zdjęciami, za pobranie których uiszcza się określoną kwotę.

Pasywne zarabianie w internecie

Zarabianie w internecie to dochody związane z technologią IT i Internetem. Oczywiście nie zaliczają się do tego rodzaju działalności systematycznie prowadzone blogi, serwisy informacyjne czy sklepy internetowe. Pasywny dochód związany jest ze stworzeniem strony czy kanału, który zawiera treści bardzo przydatne, poszukiwane, których nie trzeba modyfikować czy uzupełniać. Raz napisany e-book, aplikacja, program, gra komputerowa, kurs online mogą procentować przez lata. Traktując stronę www jako nieograniczoną powierzchnię reklamową możemy zarabiać na wynajmie tej powierzchni reklamodawcom. Oczywiście warunkiem powodzenia jest atrakcyjność strony, którą mierzy się ilością wejść.

Ciekawym sposobem na dochód pasywny są również reflinki, czyli zapraszanie kolejnych osób do programów zarobkowych w zamian za określony procent. Przy dużej ilości takich osób zarobek jest naprawdę przyzwoity. Przykładem mogą być choćby panele ankietowe, takie jak Surveyo24, w którym 10% zarobków zaproszonych osób. Więcej na temat samego panelu na stronie: https://www.forsazinternetu.pl/2021/06/surveyo24.html

Podsumowanie

Przytoczone powyżej przykłady dochodów pasywnych nie wyczerpują tematu. Być może nie wszyscy są przekonani, że warto zabiegać o posiadanie źródeł takiego dochodu – bezpieczeństwo finansowe czasem rozleniwia i zaburza ogląd perspektywy czasowej. Aby zapewnić sobie komfort niemyślenia o dniu jutrzejszym lepiej jest na czas podjąć wysiłek – zarobić i zainwestować pieniądze lub stworzyć coś, co stanie się podstawą naszego utrzymania w przyszłości bez konieczności zaangażowania.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *