ulga ip box

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Od roku 2019 dochody z praw własności intelektualnej można opodatkować preferencyjną stawką podatku PIT w wysokości zaledwie 5%. Niemniej, zagadnienie IP Box (skrót od angielskiego określenia Intellectual Property) wciąż jest niejasne i skomplikowane. Stąd też Ministerstwo Finansów 19 lipca ubiegłego roku zaprezentowało obszerne objaśnienia podatkowe w tym zakresie. Co z nich wynika?

Dla kogo przeznaczona jest ulga IP Box?

IP Box ma być przede wszystkim zachętą dla przedsiębiorców do podejmowania różnego rodzaju innowacyjnych działań. Wprowadzono ją, by zwiększyć atrakcyjność prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Rozwiązanie to skierowane jest do podmiotów, które osiągają dochody z praw własności intelektualnej objętych patentem bądź innym prawem ochronnym.

W praktyce z IP Box skorzystać mogą podatnicy, którzy osiągają dochód z:

  • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
  • opłat bądź należności, które wynikają z umowy licencyjnej,
  • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, które jest uwzględnione w cenie sprzedaży produktu bądź usługi.

Wystarczy, że podatnik jest współwłaścicielem albo użytkownikiem, który posiada prawo do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej. Nie musi więc być właścicielem tych praw, aby móc skorzystać z ulgi IP Box.

Ulga IP Box a ulga B+R – co trzeba wiedzieć?

Warto przy tym zdawać sobie sprawę z tego, że IP Box wcale nie zastępuje obowiązującej od kilku lat ulgi badawczo-rozwojowej. Dodatkowo można skorzystać jednocześnie z tych dwóch preferencji podatkowych. Odnoszą się one bowiem do różnych kategorii. Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) ma związek z kosztami prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Z kolei ulga IP Box dotyczy dochodów z praw własności intelektualnej. Są one więc zupełnie niezależne od siebie.

W praktyce ulga B+R jest ważniejsza w fazie rozwijania technologii oraz prowadzenia prac nad innowacyjnym produktem. Natomiast w czasie czerpania zysków z danej innowacji większą rolę odgrywa ulga IP Box.

Rozliczenie i ewidencja

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi IP Box nie mogą jednak stosować stawki 5% podatku w stosunku do zaliczek. Z ulgi tej skorzystać można dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. Nie wystarczy też prowadzenie w tym przypadku zbiorczej ewidencji. Konieczna jest odrębna ewidencja, która posłuży do ustalenia przychodów, kosztów podatkowych i dochodów przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Jednak, aby zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej kontroli, warto zadbać wcześniej o odpowiednią dokumentację. Kwestia, czy dane działanie zaliczyć można do działalności badawczo-rozwojowej budzi wciąż wiele wątpliwości. W przypadku programistów kwestią problematyczną jest np. to czy dany produkt można nazwać programem komputerowym. Nie istnieje bowiem definicja programu komputerowego w żadnej obowiązującej ustawie podatkowej. Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację podatkową w tym zakresie.

Więcej na temat finansów znajdą Państwo na stronie http://www.ozogtomczykowski.pl/.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *