komplet kluczy

Konfiskata pojazdów jako sposób na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach

Społeczne przyzwolenie na jazdę na tzw. podwójnym gazie na szczęście odchodzi do lamusa. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z zagrożenia stwarzanego przez nietrzeźwych kierowców, coraz więcej też niestety jest ofiar wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu. Co oznacza konfiskata samochodu? Sprawdź, czy każdy nietrzeźwy kierowca straci swoje auto, czy może są pewne wyjątki?

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Kiedy konfiskata pojazdu?
 • Czy konfiskata samochodu grozi tylko za jazdę po alkoholu?
 • Czy można odwołać się od orzeczenia o konfiskacie pojazdu?

Czym jest konfiskata samochodu? 

Konfiskata samochodu polega na umożliwieniu organom ścigania przejęcia samochodu od właściciela pojazdu, uznanego za winnego prowadzenia auta pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. To bardzo ważne, ponieważ odebrać można wyłącznie samochód będący własnością kierowcy podlegającego karze.

Ściślej mówiąc, przejęcie oznacza zmianę statusu prawnego pojazdu, który w tej sytuacji przestaje stanowić własność dotychczasowego posiadacza na rzecz Skarbu Państwa.

Nie ma zatem mowy o tymczasowości konfiskaty z możliwością odzyskania utraconego dobra.

Konfiskata samochodu – kiedy można stracić auto? H2

Konfiskata samochodu będzie miała miejsce w następujących przypadkach:

 1. U zatrzymanego kierowcy stwierdzona zostanie zawartość alkoholu we krwi nie mniejsza, aniżeli 1,5 promila. W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej szczególnymi okolicznościami sąd może odstąpić od orzeczenia konfiskaty samochodu. Aby tak się stało, kierowca nie może być winnym spowodowania wypadku.
 2. Bezwarunkowa konfiskata dotyczy kierowcy, który spowodował wypadek, będąc w stanie nietrzeźwości;
 3. Bezwarunkowa konfiskata dotyczy kierowcy, który zostanie zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości kolejny raz (recydywa) w okresie ostatnich 2 lat.
 4. Samochód zostanie odebrany kierowcy, który spowodował wypadek i zbiegł z miejsca zdarzenia, nie będąc pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Art. 178 § 3 kodeksu karnego daje sądowi możliwość orzeczenia konfiskaty auta lub jego równowartości, choć nie jest to działanie obligatoryjne.

Kiedy konfiskata samochodu jest niemożliwa do przeprowadzenia? 

Konfiskaty samochodu nie da się skutecznie przeprowadzić, jeśli auto w chwili popełnienia przestępstwa nie stanowiło wyłącznej własności sprawcy (np. samochód jest przedmiotem współwłasności). Dodatkowo sprawca mógł po popełnieniu przestępstwa darować, zbyć, a nawet ukryć samochód podlegający przepadkowi. Sąd orzeka wtedy przepadek równowartości auta.

Należy wyjaśnić, że określając równowartość pojazdu, sąd weźmie pod uwagę wartość auta wykazaną w polisie ubezpieczeniowej dotyczącej roku, w którym miało miejsce rzeczone przestępstwo. W przypadku braku obowiązującej polisy ubezpieczeniowej sąd ogłosi przepadek równowartości pojazdu na podstawie średniej wartości rynkowej pojazdu odpowiadającego parametrami pojazdowi będącemu przedmiotem postępowania.

Punktami odniesienia przy ustalaniu średniej wartości rynkowej będą:

 • marka;
 • model;
 • rok produkcji;
 • typ nadwozia;
 • rodzaj napędu;
 • rodzaj silnika;
 • pojemność lub moc silnika;
 • przybliżony przebieg.

Wysokość wartości pojazdu nie będzie zależna od ewentualnych uszkodzeń samochodu powstałych w wyniku zdarzenia, za które orzekany jest przepadek, jak i kara.

Konfiskaty samochodu ani jego równowartości nie da także przeprowadzić w przypadku, kiedy sprawca prowadził auto, niebędące jego własnością. Dotyczy to wykonywania czynności zawodowych związanych z prowadzeniem samochodu na rzecz pracodawcy.

Sytuacja taka może mieć miejsce przy spełnieniu dwóch warunków:

 1. samochód nie jest własnością kierującego;
 2. zdarzenie było powiązane z wykonywaniem czynności służbowych lub zawodowych.

Sąd orzeka w takim wypadku nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nie mniejszej niż 5000 złotych, przy czym górna granica nawiązki sięga aż 100 000 złotych.

Więcej informacji na temat konfiskaty pojazdu w kontekście kierowców zawodowych znajdziesz na stronie https://pragmago.pl/porada/konfiskata-pojazdu-jak-przepisy-zmienily-sie-dla-kierowcow-zawodowych/.

Czy konfiskata pojazdów poprawi bezpieczeństwo na drogach? 

Obecnie trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaki skutek przyniosą nowe przepisy dotyczące konfiskaty pojazdu, ponieważ okres ich obowiązywania jest zbyt krótki. Z pewnością dotychczasowe kary nie robiły na pijanych kierowcach wystarczającego wrażenia, a wręcz przeciwnie. Liczba nietrzeźwych prowadzących pojazdy mechaniczne z roku na rok zdaje się powiększać.

Fakt ten prowadzi do jedynej słusznej konkluzji, że skoro nie pomagają mandaty, ani sądowe zakazy, amatorom niedozwolonych i niebezpiecznych dla otoczenia wrażeń, należy odebrać narzędzie służące do popełniania przestępstw drogowych. Doświadczenia innych krajów pokazują, że ta forma represji przynosi zadowalające rezultaty. Pozostaje mieć nadzieję, że podobne rezultaty przyniosą nowe przepisy także w Polsce.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *