umowa o roboty budowlane

Jak powinna wyglądać umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane to dokument określający warunki umowy pomiędzy wykonawcą a klientem. Ważne jest, aby wiedzieć, co powinno być zawarte w takiej umowie, ponieważ może to pomóc w uniknięciu wszelkich nieporozumień lub sporów. Oczywiście powinna być w formie pisemnej, a do tego podpisana przez obie strony. Zatem jak powinna wyglądać umowa o roboty budowlane?

Czym jest umowa o roboty budowlane

Podpisując umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania budowy określonego w takiej umowie obiektu. Musi się to rzecz jasna odbyć zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej. Z kolei do obowiązków inwestora należy odpowiednie przygotowanie robót, przekazanie terenu pod budowę, dostarczenie odpowiedniego projektu, a po zakończeniu budowy odebranie obiektu i zapłata określonego w umowie wynagrodzenia.

Warto wiedzieć, że dostarczenie projektu jest bardzo istotne w przypadku takiej umowy, gdyż w przeciwnym razie będzie to zwykła umowa o dzieło. W tej zaś przepisy o umowie o roboty budowlane nie mają zastosowania.

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane

Prawidłowo skonstruowana umowa o roboty budowlane powinna jasno określać zobowiązania obu stron, czyli przede wszystkim dotyczące:

 • czasu realizacji oraz planu prowadzenia prac budowlanych,
 • sposobu płatności oraz metody obliczania wynagrodzenia (ryczałt lub kosztorys),
 • obowiązków inwestora oraz wykonawcy,
 • materiałów, urządzeń oraz wyposażeniu,
 • dokumentacji projektowej oraz powykonawczej,
 • zmiany zakresu robót budowlanych,
 • pełnomocnika inwestora,
 • odbiorów (końcowego, częściowego),
 • sposobu zgłaszania koniecznych zmian w projekcie, eliminacji usterek,
 • gwarancji właściwej realizacji umowy,
 • ubezpieczenia,
 • prawa do wstrzymania prac budowlanych,
 • podwykonawstwa,
 • prawa do wypowiedzenia umowy o roboty budowlane.

Warto zwrócić uwagę, że w zależności od rodzaju inwestycji oraz rodzaju prac budowlanych, treść umowy o roboty budowlane może zostać bardziej spersonalizowana i zawierać dodatkowe punkty.

W jakiej formie powinna być sporządzona?

Umowa o roboty budowlane może być zawarta w dowolnej formie, również ustnie. Jednak ze względów praktycznych powinna być ona w formie pisemnej, co wynika również z art. 648 k.c. Jest ona bowiem wymagana dla celów dowodowych, więc jej ewentualny brak może skutkować nawet nieważnością takiej umowy w razie jakichkolwiek sporów. Oczywiście może być później zmieniana nawet wielokrotnie, ale powinno się to odbywać w takiej formie, która została ustalona na samym początku.

Jak sporządzić umowę o roboty budowlane

Teoretycznie umowę o roboty budowlane może sporządzić każda ze stron. Jednak w praktyce są one bardzo rozbudowane, dlatego wymagają udziału doświadczonego prawnika, który będzie umiał je prawidłowo skonstruować. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie kancelarii Capital Legal (https://capitallegal.pl/umowa-o-roboty-budowlane/), która oferuje także pomoc w spisaniu takiej umowy.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *