analiza finansowa

Kiedy wykonuje się analizę finansową?

Myśląc o analizie finansowej, przeważnie mamy w głowie takie skojarzenia, jak skomplikowane tabele danych, mnóstwo wskaźników. Wbrew pozorom, wyniki analizy finansowej nie są bardzo trudne, jeśli chodzi o ich interpretację. Do otrzymania wskaźników analizy finansowej przedsiębiorstwa wykorzystujemy sprawozdania finansowe firmy tj. Rachunek zysków i strat oraz bilans. Kiedy warto zdecydować się na wykonanie analizy finansowej?

Czym jest analiza finansowa?

Termin “analiza finansowa” jest także stosowany w przypadku mniej skomplikowanych zadań. Może oznaczać m.in. ocenę opłacalności projektów bądź innych przedsięwzięć mających związek z poniesieniem nakładów inwestycyjnych. Odpowiednie kalkulacje pozwolą na oszacowanie opłacalności lub wskażą niezbędne zasoby finansowe potrzebne do realizacji danego projektu. Szereg działań ma zbadać wpływ przedsięwzięcia na finanse firmy oraz jednocześnie ocenić ryzyko z nim związane. W przedsiębiorstwie ogromną rolę odgrywa zysk netto, jednak nie jest to jedyny i najważniejszy aspekt. Wiele firm popada w kłopoty finansowe – nawet wtedy, gdy poprzedni rok zakończyły ze świetnym wynikiem finansowym. 

Zapisy księgowe mogą nie oddawać rzeczywistego stanu finansów. Wszystko z uwagi na to, że nie pokrywają się z bieżącymi wpłatami i wypłatami pieniężnymi. Przykładowo, możemy sprzedać produkt/usługę w styczniu, jednak pieniądze za nie otrzymamy dopiero w marcu. Co więcej, niektórzy kontrahenci płacą nieterminowo fakturę lub… nie płacą jej w ogóle. Istnieją branże, w których zatory płatnicze są nagminne. 

Analiza płynności finansowej

Wiele przedsiębiorstw może w trudnej sytuacji wspomóc się faktoringiem, leasingiem czy innymi formami finansowania zewnętrznego. Niestety, są to dodatkowe koszty, na które firma często nie może sobie pozwolić – zwłaszcza wtedy, gdy potrzebuje natychmiast środków pieniężnych. Podczas analizy płynności finansowej stosuje się m.in. analizę kapitału obrotowego netto, kapitału pracującego. Dodatkowo wyliczane są wskaźniki płynności, dzięki którym wiadomo, w jakim stopniu firma będzie w stanie ze swojego bieżącego majątku pokryć wszystkie zobowiązania krótkoterminowe. 

Przedsiębiorca bez wątpienia powinien mieć na uwadze fakt, iż kluczowe znaczenie ma planowanie rzeczywistych przepływów pieniężnych oraz przewidywanie z wyprzedzeniem zapotrzebowania na większe wydatki. To bardzo ważne aspekty z punktu widzenia finansowego. W przypadku większych umów należy mieć na uwadze długość terminów płatności, na które przedsiębiorstwo godzi się z kontrahentami. Trzeba również dodatkowo zabezpieczyć się na wypadek ich niewypłacalności. Pieniądze powinny pracować. Nie oznacza to, że utrzymywanie wysokich środków pieniężnych na firmowym rachunku jest zalecane. Jeśli mamy taką możliwość, decydujmy się na finansowanie krótkoterminowe. Oczywiście muszą być poprzedzone odpowiednią analizą finansową, która jasno przedstawia sytuację przedsiębiorstwa i pozwoli na podjęcie trafnych decyzji finansowych i inwestycyjnych.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *