Według badań taka kwota pozwoli Polakom na przeżycie miesiąca.

CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej wykonało szereg badań, aby sprawdzić ile tak naprawdę pieniędzy potrzebuje Polak, aby mógł przeżyć miesiąc. Badania wykazały, że kwota ta wynosi 1476/miesiąc.

CBOS sprawdziło jaki dochód wystarczy Polakom na przeżycie, na życie na średnim poziomi i na życie na standardzie podwyższonym.

Wyniki pokazały, że aby przeżyć i zaspokoić swoje podstawowe potrzeby wystarcza kwota rzędu 1467 złotych miesięcznie. Natomiast, żeby przeżyć na poziomie średnim przeciętny Polak potrzebował będzie 2317 złotych. Inaczej sprawa tyczy się tych, którzy chcą żyć w dobrej jakości i dostatku. Aby tak było należy zarabiać co najmniej 3605 złotych.

„Według danych GUS-u przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł w 2017 roku 1598 zł, czyli sytuuje się między dochodem pozwalającym na zaspokojenie jedynie podstawowych potrzeb a dochodem umożliwiającym życie na średnim poziomie. Generalnie można zauważyć, że im wyższy poziom zaspokojenia potrzeb omawiali respondenci, tym większa była rozpiętość podawanych przez nich dochodów (rozstęp) oraz ich rozproszenie (odchylenie standardowe)” – pisze w swoim opracowaniu Małgorzata Omyła-Rudzka.

W badaniu sprawdzono również, jakie są aspiracje dochodowe w wybranych typach gospodarstw domowych. Jednoosobowe gospodarstwa zadeklarowały, że podstawowe potrzeby zapewnia im dochód w wysokości 2000 złotych. Średni poziom to już dwa razy więcej – 4000 zł.

Autorka badania podkreśla, że w ciągu ostatnich lat ogromnie wzrosły oczekiwania Polaków co do swojego wynagrodzenia.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *