Odzyskaj pieniądze z polisolokaty

Polisolokaty były reklamowane jako doskonały sposób na oszczędzanie na przyszłość. Dzięki nim klienci funduszy inwestycyjnych mieli zebrać pieniądze na emeryturę, studia dziecka lub na inny, ważny cel. Niestety, okazało się, że większość umów zawieranych w ramach polisolokat naruszało zbiorowe interesy konsumentów. Jak bezpiecznie zerwać umowę o polisolokatę w Skandii?

  1. Dlaczego Skandia naruszyła interesy konsumentów?
  2. Jak rozwiązać polisolokatę bez straty pieniędzy?

Kilka lat temu klienci towarzystw ubezpieczeniowych zwyciężyli w sporze dotyczącym polisolokat. UOKiK uznał, że firmy takie jak Skandia naruszyły zbiorowe interesy swoich klientów, stosując w umowach nieuczciwe zapisy. Co mogą zrobić klienci poszkodowani przez Skandię? Jak mogą rozwiązać umowę bez żadnych strat finansowych?

Dlaczego Skandia naruszyła interesy konsumentów?

W firmach takich jak Skandia zerwanie umowy o polisolokatę często skutkowało utratą całości lub większości wpłaconych środków. Klienci skarżyli się w UOKiK, że chcieli wypłacić pieniądze przed upływem końca umowy, a towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacało im jedynie 10-20 proc. wszystkich zebranych na koncie oszczędności. Uznano, że polisolokaty przenoszą większość odpowiedzialności i ryzyka na klienta, co jest niesprawiedliwe i w ogromnym stopniu narusza interesy drugiej strony umowy.

Konflikt pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi a posiadaczami polisolokaty zakończył się pozytywnym wyrokiem dla konsumentów pozbawionych pieniędzy. Dzięki temu obecnie Skandia jest zobowiązana do zwrotu oszczędności każdemu klientowi, w którego umowie znalazły się nieuczciwe zapisy.

Jak rozwiązać polisolokatę bez straty pieniędzy?

W przypadku vienna life rezygnacja (https://oplatylikwidacyjne24.pl/polisolokaty-skandia/) bez utraty pieniędzy jest możliwa w każdym czasie. Aby uniknąć konieczności ponoszenia wysokich opłaty likwidacyjnych, powinno się skorzystać z pomocy prawnika. Dzięki niemu otrzyma się analizę umowy i jej zapisów oraz pozna się skuteczna drogę postępowania w danym przypadku. Prawnik dokona również wyceny sprawy i w razie potrzeby przeprowadzi klienta przez proces likwidacji polisy vienna life.

Z pomocy tego typu można skorzystać również, gdy wcześniej zlikwidowało się polisolokatę i straciło się pieniądze. Prawnik doprowadzi do wyegzekwowania bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych bez względu na to, jaka była wysokość opłaty i ile oszczędności zostało zatrzymanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dzięki temu nawet w trudnych sytuacjach odzyska się wszystkie pieniądze, które straciło się na skutek zawarcia niekorzystnej umowy.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *