fundusze inwestycyjne

Korzyści płynące z inwestowania w fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne cieszą się coraz większą popularnością. Na ich korzyść przemawia z pewnością to, że znajdujące się na nich pieniądze nie są zamrożone, jak ma to miejsce w przypadku lokat bankowych. Możliwe jest bowiem zrezygnowanie z uczestnictwa w funduszu i odzyskanie swoich pieniędzy z powrotem w przeciągu paru dni. Można także liczyć na większy zysk z funduszu inwestycyjnego niż z lokaty. Przygodę z tego typu inwestycją można rozpocząć już w przypadku posiadania niewielkich kwot. Czym jest fundusz inwestycyjny i dlaczego warto się na niego zdecydować?

Fundusze inwestycyjne alternatywą dla lokat bankowych

Niskie oprocentowanie lokat bankowych sprawia, że nie ma co liczyć na duże zyski. Inaczej wygląda to w przypadku funduszy inwestycyjnych. Mogą z nich korzystać nawet osoby niemające wiedzy z zakresu inwestowania ani też czasu czy wysokich oszczędności. Fundusz inwestycyjny jest sposobem lokowania swoich oszczędności, dający możliwość powiększenia swojego kapitału. W zależności od tego, na jaki rodzaj funduszu się zdecydujemy, trzeba liczyć się z mniejszym lub większym ryzykiem inwestycyjnym. Może zdarzyć się tak, że pojawią się nieprzewidziane straty. Nie zmienia to jednak fakty, że fundusze inwestycyjne są bezpiecznym sposobem powiększenie swoich oszczędności, gdyż mają one odrębną osobowość prawną i podlegają stałemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Bardzo ważne jest to, na jaki rodzaj funduszu się zdecydujemy oraz jaką ofertę wybierzemy. Dostępne są fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, fundusze obligacji korporacyjnych, fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu, fundusze aktywnej alokacji, fundusze akcji, fundusze zamknięte oraz fundusze akcji małych i średnich spółek.

Korzyści płynące inwestowania w fundusze inwestycyjne

Niezaprzeczalną zaletą funduszy inwestycyjnych jest gwarancja bezpieczeństwa oraz szeroka oferta dopasowana do potrzeb każdego inwestora. Możemy bowiem sami zdecydować o tym, jaki poziom ryzyka inwestycyjnego jesteśmy w stanie ponieść. Można liczyć także na atrakcyjne stopy zwrotu. W przypadku funduszy inwestycyjnych stopy zwrotu są praktycznie nieograniczone w odróżnieniu od lokat bankowych i kont oszczędnościowych. Można zatem liczyć na uzyskanie znacznie większego oprocentowania, co oczywiście przekłada się bezpośrednio na większe zyski. Aktywami funduszy zarządzają specjaliści z doświadczeniem i ekspercką wiedzą, którzy stale monitorują rynki giełdowe i sytuację gospodarczą. Na korzyść funduszy inwestycyjnych przemawiają także płynność finansowa i niskie koszty transakcyjne.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *